Facebook Twitter
cardtivity.com

Citron Lag Grunder

Publicerat på December 3, 2022 av Michael Smith

Citronlagar är lagar för att skydda konsumenter som köper defekta bilar. Om du till exempel köper en ny eller bil eller lastbil och sedan lär dig att bilen innehåller ett allvarligt problem som inte är fixerbart, begärs tillverkarna av citronlagen att komma tillbaka eller byta ut det defekta fordonet om defekten inte kan repareras inuti en vissa antal o försök eller inuti en viss tidsram.

Generellt sett ingår fordon i citronlagar i allmänhet i de flesta stater, även om vissa staternas citronlagar täcker motorcyklar och husbilar också. De exakta kriterierna för vad som faller under en citronlagsförändring från staten för att förmedla. De flesta citronlagar definierar en citron som ett nytt fordon med tillstånd eller defekt som väsentligen försämrar värdigheten eller användningen av bilen och som inte inkluderar reparerats efter en rimlig mängd försök.

Om du är ett offer för en dålig citronlagsöverträdelse måste du först försöka lösa problemet med tillverkaren. Prata med tillverkaren om din position om tillverkningen är redo att ge en rimlig uppgörelse.

Om du inte kan nå en tillfredsställande lösning med tillverkaren kan du använda en advokat och ta ärendet till domstol. Se till att du har tillräckligt med dokument för att bevisa att din bil faller under citronlagen.