Facebook Twitter
cardtivity.com

Förebyggande Advokat

Publicerat på December 14, 2022 av Michael Smith

I denna ekonomi kan det tyckas två gånger innan en advokat konsulterar för att undvika avgifterna. Ibland är det helt klart en bra uppfattning. Ibland är det inte och kan sätta dig tillbaka väsentligt mer i framtida rättstvister. Här är några grundläggande riktlinjer förknippade med två viktiga frågor - kontrakt och försäkringar - för att starkt hjälpa till att besluta när man ska använda en advokat och hur exakt de ska använda dem effektivt.

Kontrakt.

Ett bra kontrakt kan vara grunden för nästan alla smidiga metoder för handel. Kontrakt är avgörande. Inte bara klargör de roller, ansvar och ägarfrågor, de begränsar potentiellt ansvar. Advokater kan hjälpa dig att utarbeta ett kontrakt som täcker alla dina baser, men om du behöver använda din advokat effektivt, gör du lite läxor först.

Sätt dig ner och kommer sannolikt att ord definiera det partnerskap du etablerar och beskriver de som du konfigurerar det med. Förutse branschspecifika villkor som påverkar dina risker och skulder i kontraktet. Förklara bästa och värsta fall som påverkar framgången för ens produkt och hur som kommer att påverka de avtalade parterna. Adressägarfrågor. Skapa nu ett möte tillsammans med din advokat.

Du kanske tror att underteckning av ett kontrakt verkligen är ett enkelt förslag. Läs bara vad det säger. Fel! Det är inte bara vad ett kontrakt säger, utan istället vad det i allmänhet inte säger som räknas. Ett kontrakt kan medvetet skrivas för att vara tvetydiga och tillgängliga för olika tolkningar, som inte alltid finns på din sida. Ofta är du så personligen blandad i kontraktsförhandlingar - samtycker till ändringar, förändrar klausuler dagligen - att du känner att det efter all diskussionen borde vara rätt. Innan du undertecknar, låt en advokat överväga det. Allt du får från ett målögon är mycket större än allt du betalar i avgifter. Du kan inkludera skyddssteg till dina kontrakt, som kan hjälpa till i fall som resulterar i rättstvister. Lägg till en bestämmelse i kontrakt som säger att när du måste stämma kan juridiska avgifter återvinnas för att inte göra prestanda eller betalning. Du kommer sannolikt att behöva lägga till en ömsesidig klausul för en annan part. Du kan lägga till en klausul om tvistlösning som anger användningen av bindande skiljedom. Du kan också ange en ömsesidigt arrangerad skiljedomare i förväg.

Försäkring

Oavsett om du köper eller förnyar försäkring - var skeptisk!

Var inte skrämd av komplicerat språk. Ställ de frågor du bör förstå din policy noggrant. Om din policy bara är obegriplig, be din agent att föreslå en "vanlig språk" -policy.

Lagligen är alla förnyelser kända som ett nytt kontrakt. Antag inte att du får exakt samma täckning! Bläddra försiktigt förnyelsepolicyn. Be din agent att verifiera på papper om du kan hitta några ändringar i den förnyade policyn, och om så är fallet, vad exakt är de så att du inte är förvånad efter en förlust.

Om ett fordran lämnas in mot dig, meddela omedelbart din försäkringsleverantör och agent genom certifierat brev, även om du inte tror att du är täckt. Det är ditt ansvar. Underlåtenhet att meddela ditt försäkringsbolag om ett försäkringsanspråk är verkligen en orsak till att inte betalning av ens fordran.

Om din försäkringsleverantör eller mäklare förnekar anspråkstäckning, kontakta en advokat. Gör inte ett försök att förhandla själv. Det är verkligen vår erfarenhet att försäkringsföretag förnekar ansvaret för ofta. Ett kort förnekande av ens påstående att jag helt enkelt är en

förhandla om taktik.

Om du har en tvist tillsammans med ditt försäkringsbolag, kolla med din försäkring för att upptäcka hur mycket tid du behöver för att ta en stämning och kontakta en advokat långt innan den punkten löper ut.

Kom ihåg att hur mycket pengar du kan spendera nu för juridiska avgifter för att undvika framtida problem är verkligen en minskning av hinken jämfört med avgifter du kommer att betala i framtida rättstvister. Om du använder din advokat klokt kan det vara bland de bästa investeringarna du gör.