Facebook Twitter
cardtivity.com

Du Och Skadeståndslagen: En Guide

Publicerat på Juni 25, 2021 av Michael Smith

Varje dag riskerar vi alltid att falla byte till tvister om det är från att använda felaktiga produkter eller falla i ett manhål, eller upprätthålla enorma skador på grund av allvarliga motorvägsolyckor. Du kanske känner att olyckor som förekommer överallt för andra män och kvinnor är inte fel än deras ensamma. . . Men efter att något händer dig, säg att du är lite av en hund vars ägare var vårdslös nog för att låta den vandra av, kanske du ropar, verkligen -"inte mitt fel".

Skador kan sträcka sig från trivial till avgörande, beroende på hur den erhölls fysiskt, mentalt eller känslomässigt. Oavsett om en person eller grupp har ett ansvar för din skada, kan du ansöka om fordringar enligt skadeståndslagen. Detta område i lagen är ovärderlig du vill ha kunskap om den.

Torts är civila och privata fel eller skador som kan åtgärdas genom en domstol med en rättstvist för skadestånd/ersättning. Efter att en individ eller en grupp människor bryter mot deras plikt gentemot andra som skapats enligt lagstadgade eller allmänna lagar har en skadestånd begåtts. Ansvar från skadeståndslagen är baserad på "... villkoren för personer med andra människor; och dessa förbindelser kan uppstå normalt, med stora grupper eller klasser av personer, eller oberoende, med en individ ... den vanliga tråden som är vävd i alla Torts är uppfattningen om orimlig inblandning med andras uppmärksamhet. " Prosser & Keeton, ovan, s.5. Därför är det främsta målet med handling i skadestånd att en person betalas för den förlust han har lidit inom räckhåll för hans lagligt erkända privata sysselsättningar, som det bästa sättet att befria.

Torträtt är en gren av den civila lagen. Detta är en av de tre huvudgrenarna i civilrätten där de andra filialerna är egendom och avtal. I skadeståndsfall är käranden offer för ett påstådd felaktigt och den misslyckade svaranden är ledd av domstolen att betala ersättning till käranden. Den så kallade föreläggandet för svaranden är om han riktas till att stoppa från en olaglig aktivitet.

Tort har tre allmänna klasser. Avsiktliga skador är fel som den tilltalade visste eller borde ha vetat skulle inträffa genom deras handlingar eller inaktioner (t.ex. avsiktligt skada en person). Övergripande skador inträffar när svarandens handlingar var orimligt osäkra (t.ex. orsakade skador genom att inte följa trafikreglerna). Strikt ansvarsport är fel som inte beror på graden av försiktighet av svaranden utan fastställda när en viss åtgärd orsakar skador (t.ex. ansvar för att sälja utgjorda varor).

Olycka kan förekomma oväntat för dig eller någon i dina nära och kära och om det gör det kan du, som en drabbad av kostnader. Det är möjligt att ändra dessa kostnader för andra människor som du trodde har strikt ansvar för att orsaka det. Principerna för skadeståndslagen hjälper dig att få ersättning för skador som inte lidits av ditt fel. Tala med en advokat som utövar detta specifika områdesområde för förtydliganden och förslag vid ansökan om fordringar.