Facebook Twitter
cardtivity.com

Nếu Bạn đã Gặp Tai Nạn, Bạn Có Cần Luật Sư Không?

Đăng trên Tháng Sáu 11, 2023 bởi Michael Smith

Nếu bạn đã ở trong một tai nạn lớn, cho dù trong công việc, trong một chiếc ô tô hoặc trong các trường hợp khác, bạn có thể tự hỏi liệu bạn có muốn tìm kiếm lời khuyên và tư vấn của luật sư không. Tương tự như vậy, bạn có thể tìm thấy các quảng cáo của các luật sư trên truyền hình nhấn mạnh rằng bạn sẽ yêu cầu họ giúp bảo vệ quyền của bạn. Tuy nhiên, nhà cung cấp bảo hiểm đang xử lý yêu cầu của bạn có thể nhấn mạnh rằng họ đang làm mọi thứ cần thiết cho lợi ích và sức khỏe của bạn. Ai trong trường hợp bạn tin?

Trong hầu hết các trường hợp, bạn nên tìm kiếm lời khuyên của một luật sư. Mặc dù bạn không thấy mình thuê cô ấy hoặc anh ấy để đại diện cho bạn, nhưng đây là một khái niệm tốt ít nhất là kiểm tra với họ để đảm bảo rằng bạn hiểu tất cả những hậu quả pháp lý của chấn thương của một người. Thông thường, một số luật hoặc quyền nhất định có thể không rõ đối với bạn, hoặc tệ hơn, nhà cung cấp bảo hiểm có thể không sẵn sàng chỉ cho bạn tất cả các quyền của bạn.

Để có được mọi thứ bạn xứng đáng và cần từ bất kỳ giải quyết tai nạn nào, điều rất quan trọng là làm theo một số hướng dẫn tiêu chuẩn. Đầu tiên, càng nhanh càng tốt sau vụ tai nạn, mặc dù bạn nghĩ rằng đó có thể là lỗi của bạn, bạn ít nhất nên tìm kiếm một cuộc tham vấn ngắn có luật sư. Ngay cả khi bạn cảm thấy như thể bạn không đủ khả năng giúp đỡ pháp lý, có thể tốn kém hơn khi bỏ qua trường hợp của bạn hoặc nỗ lực xử lý nó một mình. Thông qua một cuộc tham vấn ban đầu, luật sư có thể hỗ trợ bạn xác định xem bạn có bị một trường hợp hay không, bạn có lỗi nên chọn, những hành động nào có thể được thực hiện và giúp bạn về bất kỳ thời điểm nào bạn phải đối mặt trước khi trường hợp của bạn sẽ không hợp lệ. Ngoài ra, thật thông minh khi nói chuyện với một luật sư trước khi nói chuyện với bất kỳ ai khác liên quan đến vụ án. Điều này bao gồm bất kỳ ai tại nhà làm việc của bạn, các công ty bảo hiểm của một bên và luật sư của họ.

Bằng cách quyết định không bao giờ giữ lại một luật sư, bạn có thể mất tiền từ tiền mà bạn sẽ cần sau này. Chẳng hạn, nếu nhà cung cấp bảo hiểm của một bên khác tuyên bố rằng họ có thể thanh toán hóa đơn y tế của bạn, bạn có thể cảm thấy như đó là công bằng. Nhưng điều gì xảy ra nếu các triệu chứng tiếp tục quay trở lại sau khi điều trị ban đầu của bạn? Bởi vì trước đây bạn đã giải quyết với bảo hiểm, họ không có khả năng khác và lấy TAB để nhận thêm hóa đơn y tế hoặc bệnh viện. Một bất lợi khác để giải quyết việc có nhà cung cấp bảo hiểm mà không nói chuyện trước với luật sư là trong một số trường hợp, bạn có thể không nhận thấy hoặc có hậu quả của thương tích cho đến nhiều tháng sau vụ tai nạn. Trong những trường hợp như vậy, các luật sư có kinh nghiệm đủ để tìm hiểu sự phân nhánh lâu dài của một số thương tích nhất định có thể và họ có thể giúp bảo vệ bạn khỏi các vấn đề tài chính trong tương lai vì các vấn đề y tế hoặc thất bại.

Trong trường hợp tai nạn xe hơi, sẽ luôn thông minh khi giữ các dịch vụ của một luật sư, mặc dù bạn thực tế là bên duy nhất bị thương trong vụ tai nạn hoặc trong trường hợp bạn cảm thấy rằng vụ tai nạn chắc chắn là lỗi của bạn. Thông thường những gì nạn nhân của một tai nạn lớn nói trong vụ việc thay đổi một khi họ trải qua một cơ hội để nói chuyện luật sư, nhà cung cấp bảo hiểm cũng như bạn bè của họ. Để có thể bảo vệ bản thân khỏi lỗi hơn nữa, bạn cần thuê một luật sư để bảo vệ bạn trước bất kỳ khiếu nại sai nào.

Trong trường hợp tai nạn liên quan đến công việc, tốt nhất là tìm kiếm các dịch vụ pháp lý. Hầu hết các trường hợp bồi thường của công nhân đã trở nên phức tạp và kết quả của bất kỳ thử nghiệm nào cũng có thể ảnh hưởng lớn đến khối lượng công việc và an ninh tài chính trong tương lai của bạn.

Bất kỳ loại tai nạn nào khác sẽ không được phân loại vì các hướng dẫn này cũng cần phải được nghiên cứu cho một luật sư, ít nhất là cho một đánh giá ngắn. Chỉ có một luật sư có thể cho bạn biết chắc chắn nếu đại diện pháp lý là điều cần thiết cho bạn.