Facebook Twitter
cardtivity.com

Nhãn: tốt hơn

Bài viết được gắn thẻ Tốt Hơn

Hiểu Luật Sư Thương Tích

Đăng trên Tháng Mười 27, 2023 bởi Michael Smith
Bạn có bao giờ tự hỏi liệu các luật sư thương tích mà bạn thấy trên truyền hình và bảng quảng cáo ở Hoa Kỳ thực sự là những cá nhân bạn nói chuyện khi bạn gọi số lượng được đăng? Rất nhiều người sẽ cho rằng giải pháp không phải là bất kỳ.Chắc chắn điều này sẽ phụ thuộc vào quan điểm trước đây của bạn về luật sư nói chung...

Những Lợi ích để Thuê Một Luật Sư

Đăng trên Tháng Sáu 1, 2023 bởi Michael Smith
Một số người có thể cho rằng việc thuê một luật sư và đối phó với một luật sư trong suốt một vấn đề pháp lý chắc chắn sẽ giống như mối quan hệ khách hàng/luật sư được miêu tả trên truyền hình.Tuy nhiên, sự thật là các thủ tục tố tụng có xu hướng hoàn toàn khác nhau.Mặc dù hầu hết các thủ tục tố tụng truyền hình đều bị tính phí cao và chứa đầy các hành động trong phòng xử án, luật sư của bạn rất có thể sẽ thực hiện nhiều nghiên cứu, nộp giấy và làm việc điện thoại đằng sau hậu trường so với kiện tụng phòng xử án thực tế...

Tôi Nên Làm Gì Nếu Bị Bắt?

Đăng trên Có Thể 1, 2023 bởi Michael Smith
Mặc dù không ai có kế hoạch bị bắt, nhưng đây là một ý tưởng tốt để tìm hiểu những gì bạn nên và không nên làm trong trường hợp nó từng xảy ra.Bằng cách hiểu những gì bạn mong đợi và hoàn cảnh nào có thể làm cho vị trí của bạn tồi tệ hơn, bạn có thể tốt hơn ở một vị trí để xử lý sự đau khổ và sợ hãi bao gồm việc bị bắt giữ...

An Sinh Xã Hội Bị Từ Chối: Tôi Có Nên Kháng Cáo Không?

Đăng trên Tháng Sáu 2, 2022 bởi Michael Smith
Khuyết tật an sinh xã hội không được thiết kế cho tất cả những người bị suy yếu.Trong trường hợp bạn dưới 50 tuổi và vì vậy vẫn có khả năng của một số loại việc làm trong nền kinh tế quốc gia, bạn có lẽ không thể bị khuyết tật an sinh xã hội.Kỹ năng của bạn là liên hệ với Bộ Phục hồi chức năng của tiểu bang và tìm kiếm hỗ trợ để có được sự đào tạo lại hoặc vị trí công việc...