Facebook Twitter
cardtivity.com

Nhãn: các trường hợp

Bài viết được gắn thẻ Các Trường Hợp

Bồi Thường Tai Nạn Xe Hơi?

Đăng trên Bước Dều 4, 2023 bởi Michael Smith
Yêu cầu bồi thường tai nạn xe hơi thậm chí là đối với những người lái xe là người lái xe cẩn thận nhất trên trái đất vì bạn không thể tìm thấy sự cố xảy ra tai nạn xe hơi.Như một vấn đề thực tế đã biết, cuối cùng bạn có thể có một số loại tai nạn.Rất có thể là lỗi của sự ngu ngốc của người khác...

An Sinh Xã Hội Bị Từ Chối: Tôi Có Nên Kháng Cáo Không?

Đăng trên Tháng Hai 2, 2022 bởi Michael Smith
Khuyết tật an sinh xã hội không được thiết kế cho tất cả những người bị suy yếu.Trong trường hợp bạn dưới 50 tuổi và vì vậy vẫn có khả năng của một số loại việc làm trong nền kinh tế quốc gia, bạn có lẽ không thể bị khuyết tật an sinh xã hội.Kỹ năng của bạn là liên hệ với Bộ Phục hồi chức năng của tiểu bang và tìm kiếm hỗ trợ để có được sự đào tạo lại hoặc vị trí công việc...

Làm Cách Nào để Chọn Một Luật Sư Thương Tích Cá Nhân Tốt?

Đăng trên Tháng Chạp 18, 2021 bởi Michael Smith
Các trường hợp chấn thương cá nhân là vấn đề nghiêm trọng.Chúng thường liên quan đến chấn thương nghiêm trọng, khuyết tật vĩnh viễn và thậm chí tử vong.Nạn nhân phụ thuộc vào luật sư thương tích cá nhân để phục hồi các thiệt hại tài chính được yêu cầu để chi trả cho các phương pháp điều trị y tế của họ, thay thế thu nhập bị mất vĩnh viễn và bù đắp cho nỗi đau và sự đau khổ của họ...

Luật Sư Thương Tích Cá Nhân

Đăng trên Tháng Mười Một 2, 2021 bởi Michael Smith
Thương tích cá nhân xảy ra do sự liều lĩnh và sự bừa bãi của người khác.Những chấn thương như thế này có thể xảy ra trong một tai nạn đường bộ, tại chính nơi làm việc, do sai lầm y tế, vì một sản phẩm bị lỗi, vì một cú ngã hoặc một chuyến đi trên vỉa hè, xâm phạm quyền riêng tư và nếu bạn là nạn nhân của một tội ác...

Các Trường Hợp Liên Quan đến Các Sản Phẩm Bị Lỗi

Đăng trên Tháng Chạp 3, 2020 bởi Michael Smith
Hàng năm, hàng triệu cá nhân đang bị tổn hại bởi các sản phẩm bị lỗi.Một sản phẩm bị lỗi là một sản phẩm gây hại hoặc thương tích cho một người.Một sản phẩm có thể được coi là khiếm khuyết vì nhiều lý do đa dạng như khiếm khuyết thiết kế, không cảnh báo, không bảo vệ, không phù hợp để sử dụng, khiếm khuyết trong xây dựng hoặc khiếm khuyết về vật liệu...