Facebook Twitter
cardtivity.com

Nhãn: tòa án

Bài viết được gắn thẻ Tòa án

Thông Tin Về Luật Dân Sự Và Thông Thường

Đăng trên Bước Dều 7, 2023 bởi Michael Smith
Trong một vụ án hình sự, chính phủ liên bang thường đưa ra các cáo buộc theo hai cách khác: bằng cách buộc tội một nghi phạm trực tiếp trong một "dự luật thông tin" hoặc tài liệu tương tự khác, hoặc bằng cách đưa bằng chứng trước khi bồi thẩm đoàn cho phép cơ quan đó phát hiện ra Nếu trường hợp nên tiến hành...

Trọng Tài - Bảo Vệ Chính Mình

Đăng trên Tháng Một 17, 2023 bởi Michael Smith
Đạo luật Trọng tài Liên bang, được ban hành vào năm 1925 ban đầu được thực hiện để giúp giải quyết các tranh chấp thương mại giữa các doanh nghiệp.Nó thực sự đang cung cấp cơ sở pháp lý cho việc sử dụng rộng rãi các điều khoản trọng tài trong các hợp đồng tiêu dùng ngày nay.Trọng tài ràng buộc bắt buộc đang trở thành thực tiễn kinh doanh tiêu chuẩn trong nhiều hợp đồng tiêu dùng...

Làm Cách Nào để Chọn Một Luật Sư Thương Tích Cá Nhân Tốt?

Đăng trên Tháng Bảy 18, 2022 bởi Michael Smith
Các trường hợp chấn thương cá nhân là vấn đề nghiêm trọng.Chúng thường liên quan đến chấn thương nghiêm trọng, khuyết tật vĩnh viễn và thậm chí tử vong.Nạn nhân phụ thuộc vào luật sư thương tích cá nhân để phục hồi các thiệt hại tài chính được yêu cầu để chi trả cho các phương pháp điều trị y tế của họ, thay thế thu nhập bị mất vĩnh viễn và bù đắp cho nỗi đau và sự đau khổ của họ...