Facebook Twitter
cardtivity.com

Luật Pháp Cơ Bản

Đăng trên Thang Chín 3, 2022 bởi Michael Smith

Luật chanh là luật để bảo vệ người tiêu dùng mua ô tô bị lỗi. Chẳng hạn, nếu bạn mua một chiếc xe mới hoặc xe hơi hoặc sau đó tìm hiểu chiếc xe bao gồm một vấn đề nghiêm trọng không thể khắc phục được, các nhà sản xuất được yêu cầu bởi luật chanh để lấy lại hoặc thay thế phương tiện bị lỗi nếu không thể sửa chữa được Số O nhất định cố gắng hoặc bên trong một khung thời gian nhất định.

Nói chung, các phương tiện được bao gồm trong luật chanh nói chung ở hầu hết các tiểu bang, mặc dù một số luật chanh của một số tiểu bang bao gồm các xe máy và nhà xe máy cũng như. Ngoài ra, các tiêu chí chính xác cho những gì thuộc về một luật chanh thay đổi từ nhà nước sang truyền đạt. Hầu hết các luật chanh định nghĩa một loại chanh là một phương tiện mới với tình trạng hoặc khiếm khuyết làm suy yếu đáng kể sự xứng đáng hoặc việc sử dụng của ô tô và bao gồm không được sửa chữa sau một số lần thử hợp lý.

Nếu bạn là nạn nhân của vi phạm luật chanh xấu, trước tiên bạn cần thử giải quyết vấn đề với nhà sản xuất. Nói chuyện với nhà sản xuất về vị trí của bạn nếu sản xuất đã sẵn sàng để cung cấp một giải quyết hợp lý.

Nếu bạn không thể đạt được giải quyết thỏa mãn với nhà sản xuất, bạn có thể sử dụng luật sư và đưa vụ kiện ra tòa. Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ tài liệu để chứng minh ô tô của bạn rơi xuống dưới luật chanh.