Facebook Twitter
cardtivity.com

Quadriplegia: Nạn Nhân Tìm Kiếm Sự Giúp đỡ Pháp Lý

Đăng trên Tháng Mười 21, 2020 bởi Michael Smith

Khi một chấn thương xảy ra với tủy sống xảy ra, dây thường không cắt nhưng các phần mở rộng sợi mỏng của các tế bào thần kinh được bao quanh bởi đốt sống bị nghiền nát và bị hủy hoại. Con đường của các tế bào thần kinh, được gọi là sợi trục, trong dây bị phá vỡ sau khi chấn thương cáp xảy ra và một người mất kiểm soát và cảm thấy đối với các chức năng cơ thể quan trọng.

Quadriplegia (còn được gọi là tetraplegia) là một cá nhân bị chấn thương tủy sống gần đỉnh cột sống (giữa C1 đến T1). Nó mô tả sự mất cảm giác và khả năng di chuyển ở cả phần trên và phần dưới. Quadralriplegia co cứng phát sinh khi cả bốn chi bị ảnh hưởng với tăng âm, di chuyển giảm dần và phản xạ nhanh. Thường thì nó liên quan đến chậm phát triển tâm thần, khó khăn thị giác và khiếm thính. Hoặc điều này là do bệnh tật hoặc sai lầm có chủ ý, hoặc hành động bất cẩn của một người có trách nhiệm khác gây ra chấn thương tủy sống.

Bạn có thể ngừng cảm thấy tiếc cho các nạn nhân mà bạn hiểu và bắt đầu giúp họ thực hiện hành động pháp lý cho vấn đề của họ. Các cá nhân bị chấn thương tủy sống, đặc biệt là tứ giác nên được kiểm tra pháp lý ngay sau vụ va chạm. Luật sư pháp lý từ các luật sư là rất quan trọng vì những người mắc bệnh sẽ cần khám phá sự giúp đỡ mà họ được hưởng. Ngay cả những chấn thương dẫn đến liệt tứ chi dường như không có lỗi của ai có thể vẫn dẫn đến sự phục hồi vì các chấn thương rất nghiêm trọng. Yêu cầu bồi thường thiệt hại sẽ thường xuyên vượt quá số lượng bảo hiểm có sẵn.

Các hành vi bất cẩn dẫn đến tứ giác có quyền tìm kiếm sự giúp đỡ pháp lý để giúp giảm bớt các hóa đơn y tế, bù đắp cho nỗi đau và đau khổ và cung cấp cho thu nhập bị mất trong tương lai. Bạn có thể hỗ trợ họ tìm kiếm một luật sư chấn thương cá nhân có kinh nghiệm thực hành các vụ kiện chấn thương tủy sống. Những người mắc chứng Quadriplegia cần các luật sư thông minh và điều tra, những người sẽ khám phá tất cả các phạm vi bảo hiểm có khả năng phát minh ra các lý thuyết liên quan đến các bên khác có khả năng chịu trách nhiệm về thương tích.

Trong một số trường hợp này, các công ty bảo hiểm và các bên bất cẩn có thể cung cấp bồi thường đáng kể cho các nạn nhân của những thương tích đó. Mặt khác, nếu bảo hiểm có sẵn là đủ, hãy nói như một chính sách ngàn đô la có liên quan, doanh nghiệp sẽ có lý do để chống lại các khiếu nại. Điều này họ sẽ làm để tránh trả một khoản tiền lớn cho cá nhân bị thương và trong ví dụ này, luật sư của nạn nhân cũng phải là một luật sư xét xử dày dạn.

Chẳng hạn như các trường hợp thương tích cá nhân khác, thời gian là rất quan trọng, khi thời gian tiếp tục, nạn nhân có thể mất một số quyền của họ. Do đó, nó sẽ giúp rất nhiều thành tích của một vụ kiện chấn thương tủy sống để bắt đầu thu thập bằng chứng và nhận lời khuyên ngay sau vụ va chạm.