Facebook Twitter
cardtivity.com

Bạn Có Nên Thuê Một Luật Sư Tai Nạn?

Đăng trên Tháng Chạp 23, 2021 bởi Michael Smith

Khi nào bạn nên tham khảo ý kiến ​​luật sư tai nạn? Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của một luật sư tai nạn càng sớm càng tốt sau vụ va chạm. Đưng co đợi. Bạn có thể từ bỏ các quyền nhất định. Bạn chắc chắn nên nói chuyện với một luật sư trước khi nói chuyện với các đại lý bảo hiểm, điều chỉnh hoặc luật sư khác.

Bạn nói rằng bạn không thể đủ khả năng một luật sư. Hầu hết các luật sư tai nạn sẽ tham khảo ý kiến ​​của bạn miễn phí và nếu họ đưa ra trường hợp của bạn, sẽ xử lý nó trên cơ sở dự phòng, không phải chịu bất kỳ khoản phí nào trước khi vụ việc được giải quyết. Hầu hết các khu định cư được tăng lên để trang trải chi phí của luật sư và do đó, thông thường luật sư không tốn kém gì. Nhiều luật sư cũng sẽ thúc đẩy tất cả các chi phí tòa án cho bạn nếu họ buộc phải nộp đơn kiện.

Bạn tuyên bố rằng bạn bị tổn thương, nhưng công ty bảo hiểm đã đề nghị thanh toán các hóa đơn y tế của bạn và bạn không cảm thấy đúng khi tận dụng lợi thế của họ bằng cách yêu cầu thêm tiền cho bạn, đau đớn, đau khổ, mất công việc, v.v. Bạn tin rằng bạn là một người có giá trị gì? Bạn có nghĩ rất ít về bản thân mà bạn tin rằng nỗi đau, đau khổ, bất tiện của bạn là vô giá trị. Bạn không gây ra sự cố này. Những gì bạn đang trải qua là do người khác gây ra. Bạn xứng đáng được bồi thường. Nhà cung cấp bảo hiểm, như một vấn đề kinh doanh tốt, đã xây dựng các loại chi phí này thành phí bảo hiểm mà họ tính phí khách hàng của họ. Nếu tiền không đến với bạn, rất có thể sẽ đến các cổ đông của họ hoặc tăng lương hoặc? . Tại sao bạn không nên được bồi thường đúng. Hãy nhớ rằng hầu hết các luật sư giỏi đều là đạo đức và mặc dù họ sẽ cố gắng kiếm được nhiều tiền cho bạn, họ sẽ không nhận trường hợp của bạn trừ khi họ cảm thấy điều đó là đúng.

Bạn nói rằng người khác thừa nhận trách nhiệm pháp lý và nói rằng bảo hiểm của họ sẽ trả tất cả các thiệt hại của bạn. Điều đó thật tuyệt, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cá nhân thay đổi câu chuyện của mình sau này và nói rằng bạn có lỗi. Hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu công ty bảo hiểm của phía bên kia sẽ không trả những gì bạn nghĩ là phù hợp. Trong thực tế, làm thế nào bạn có thể biết những gì là phù hợp? Hãy nhớ rằng, một công ty bảo hiểm có thể trả tiền yêu cầu, nhưng đó là kinh doanh để kiếm tiền. Thông thường nó sẽ không cung cấp nhiều đô la hơn so với và nếu bạn không được đại diện bởi một luật sư, luật sư hoặc luật sư của công ty bảo hiểm có thể cảm thấy anh ấy hoặc cô ấy có thể "đi" với việc trả ít hơn nhiều so với yêu cầu có thể có giá trị. Ngoài ra, những gì mọi người tuyên bố tại thời điểm xảy ra tai nạn không phải lúc nào cũng nói sau khi nói chuyện với một người bạn, đại lý bảo hiểm hoặc luật sư. Cuối cùng, một điều chỉnh bảo hiểm hoặc luật sư bảo hiểm làm việc cho nhà cung cấp bảo hiểm, không phải cho bạn. Làm thế nào bạn có thể biết rằng những gì họ nói với bạn là đúng hoặc chính xác. Hãy nhớ rằng, trong hầu hết các trường hợp, họ ở đó để cố gắng tiết kiệm tiền kinh doanh. Bạn muốn một luật sư về phía bạn để cho bạn biết các quyền và nghĩa vụ của bạn là gì.

Bạn nói rằng bạn không làm tổn thương điều tồi tệ đó hoặc tất cả. Làm thế nào để bạn biết bạn bị tổn thương tồi tệ như thế nào. Một số thương tích không xuất hiện trong nhiều tháng. Các thương tích khác có thể làm nặng thêm một vấn đề trước. Ngay cả khi bạn đã bị bác sĩ phát hiện là "OK", làm thế nào bạn biết rằng một vấn đề sẽ không xuất hiện sau này. Trong trường hợp bạn có bảo hiểm và đã đi đến bác sĩ, người sẽ chi trả cho bạn đồng thanh toán hoặc khấu trừ. Nếu bạn không có bảo hiểm y tế, ai sẽ trả tiền cho kỳ thi của bạn nên bao gồm xrays, v.v. Tiết kiệm bạn khỏi việc trả tiền mặt ra khỏi túi của bạn.

Bạn nói rằng bạn có bảo hiểm tai nạn, tại sao không để họ xử lý mọi thứ cho bạn. Công ty bảo hiểm của bạn ở đó để bảo vệ mọi khiếu nại chống lại bạn không đại diện cho bạn trong bất kỳ khiếu nại nào đối với các bên khác. Hơn nữa, họ cũng đang kinh doanh để kiếm tiền. Làm thế nào để bạn biết nếu họ đang cố gắng giải quyết một trường hợp để giúp bạn hoặc tiết kiệm tiền.