Facebook Twitter
cardtivity.com

Tôi Cần Giấy Phép Nào để Bắt đầu Công Ty Của Mình?

Đăng trên Tháng Tám 5, 2022 bởi Michael Smith

Tôi muốn bắt đầu kinh doanh giấy phép nào? Đây là câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được, đại diện cho hơn một nửa số câu hỏi cho trang web câu hỏi & trả lời của chúng tôi cho các chủ doanh nghiệp nhỏ.

Đáng tiếc, không có phản hồi toàn diện cho câu hỏi.

Mỗi tiểu bang, quận và đô thị có một bộ quy tắc và quy định khác nhau liên quan đến việc cấp phép. Không có cách nào để lập danh mục tất cả các điều kiện tiên quyết cho một loại hình kinh doanh hoặc địa điểm nhất định.

Bạn có thể, với tư cách là một chủ doanh nghiệp có thể, làm gì để tuân thủ các yêu cầu cấp phép?

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên liên hệ với Phòng Thương mại Kinh doanh khu vực của bạn để biết câu trả lời cho tất cả các câu hỏi đăng ký của công ty địa phương. Các tổ chức này tồn tại để cung cấp cho cả các công ty mới và hiện tại các nguồn lực để thành công.

Trong một số trường hợp, đặc biệt nếu bạn nằm trong một khu vực đô thị lớn, bạn sẽ có một lựa chọn các phòng cho cả câu trả lời đầu tiên và tư cách thành viên tiềm năng của bạn. Tôi khuyên bạn nên liên hệ với từng người để đảm bảo rằng bạn nhận được cấp phép giống hệt nhau '. Nếu bạn nhận được thông tin mâu thuẫn, bạn cần có khả năng theo dõi các cơ quan quản lý có liên quan để tìm đúng thông tin.

Nếu bạn sẽ thiết lập công ty của mình ở một thành phố nhỏ hoặc khu vực nông thôn, đừng cho rằng bạn sẽ có ít hoặc ít yêu cầu cấp phép kinh doanh nghiêm ngặt hơn. Chúng tôi đã có một cửa hàng và kho tại một thành phố nhỏ ở trung tâm Louisiana, đòi hỏi nhiều giấy tờ và phí hàng năm so với vị trí của chúng tôi ở Chicago.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc định vị phòng cho vị trí của mình, hãy sử dụng các tài nguyên trong Phòng Thương mại Hoa Kỳ.