Facebook Twitter
cardtivity.com

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 4

Trọng Tài - Bảo Vệ Chính Mình

Đăng trên Tháng Hai 17, 2023 bởi Michael Smith
Đạo luật Trọng tài Liên bang, được ban hành vào năm 1925 ban đầu được thực hiện để giúp giải quyết các tranh chấp thương mại giữa các doanh nghiệp.Nó thực sự đang cung cấp cơ sở pháp lý cho việc sử dụng rộng rãi các điều khoản trọng tài trong các hợp đồng tiêu dùng ngày nay.Trọng tài ràng buộc bắt buộc đang trở thành thực tiễn kinh doanh tiêu chuẩn trong nhiều hợp đồng tiêu dùng...

Luật Pháp Cơ Bản

Đăng trên Tháng Một 3, 2023 bởi Michael Smith
Luật chanh là luật để bảo vệ người tiêu dùng mua ô tô bị lỗi.Chẳng hạn, nếu bạn mua một chiếc xe mới hoặc xe hơi hoặc sau đó tìm hiểu chiếc xe bao gồm một vấn đề nghiêm trọng không thể khắc phục được, các nhà sản xuất được yêu cầu bởi luật chanh để lấy lại hoặc thay thế phương tiện bị lỗi nếu không thể sửa chữa được Số O nhất định cố gắng hoặc bên trong một khung thời gian nhất định...

Những Lợi ích Của Việc Kêu Gọi Hội Nghị Cho Các Luật Sư Và Các Công Ty Luật

Đăng trên Tháng Chạp 14, 2022 bởi Michael Smith
Trong thế giới bận rộn nơi bạn làm việc, bạn chỉ cần có mọi công cụ có thể có lợi cho bạn.Trong đó bao gồm cuộc gọi hội nghị.Chính xác thì tại sao nó lại quan trọng như vậy? Để bắt đầu, nó cung cấp cho bạn nhiều thời gian và năng lượng hơn để thực hiện các mặt hàng bạn phải làm.Và, nó cho phép bạn sử dụng khách hàng của mình bất kể họ đang ở đâu, không phân biệt nơi bạn đang ở...

Luật Sư Phòng Ngừa

Đăng trên Tháng Mười Một 14, 2022 bởi Michael Smith
Trong nền kinh tế này, có vẻ như hai lần trước khi tham khảo ý kiến ​​luật sư để tránh các khoản phí.Đôi khi đó rõ ràng là một khái niệm tốt.Đôi khi nó không và có thể khiến bạn trở lại đáng kể hơn trong vụ kiện trong tương lai.Dưới đây là một vài hướng dẫn cơ bản liên quan đến hai vấn đề quan trọng - hợp đồng và bảo hiểm - để giúp rất nhiều quyết định khi nào nên sử dụng luật sư và cách chính xác sử dụng chúng một cách hiệu quả...

An Sinh Xã Hội Bị Từ Chối: Tôi Có Nên Kháng Cáo Không?

Đăng trên Tháng Mười 2, 2022 bởi Michael Smith
Khuyết tật an sinh xã hội không được thiết kế cho tất cả những người bị suy yếu.Trong trường hợp bạn dưới 50 tuổi và vì vậy vẫn có khả năng của một số loại việc làm trong nền kinh tế quốc gia, bạn có lẽ không thể bị khuyết tật an sinh xã hội.Kỹ năng của bạn là liên hệ với Bộ Phục hồi chức năng của tiểu bang và tìm kiếm hỗ trợ để có được sự đào tạo lại hoặc vị trí công việc...