Facebook Twitter
cardtivity.com

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 4

Đảm Bảo Là Hợp Pháp

Đăng trên Tháng Bảy 12, 2022 bởi Michael Smith
Một bảo đảm thực sự là một lời hứa bằng văn bản của bạn rằng người nhận được tín dụng (con nợ hoặc người vay) có thể giữ tất cả hoặc bất kỳ điều kiện và điều khoản nào của hợp đồng này (hợp đồng tín dụng hoặc thỏa thuận cho vay).Việc bảo đảm ngụ ý rằng nếu cá nhân vay số tiền đấu tranh để trả khoản vay mà bạn sẽ có, bởi vì người bảo lãnh, có thể dễ bị trả bất cứ thứ gì...

Trọng Tài - Bảo Vệ Chính Mình

Đăng trên Tháng Sáu 17, 2022 bởi Michael Smith
Đạo luật Trọng tài Liên bang, được ban hành vào năm 1925 ban đầu được thực hiện để giúp giải quyết các tranh chấp thương mại giữa các doanh nghiệp.Nó thực sự đang cung cấp cơ sở pháp lý cho việc sử dụng rộng rãi các điều khoản trọng tài trong các hợp đồng tiêu dùng ngày nay.Trọng tài ràng buộc bắt buộc đang trở thành thực tiễn kinh doanh tiêu chuẩn trong nhiều hợp đồng tiêu dùng...

Luật Pháp Cơ Bản

Đăng trên Có Thể 3, 2022 bởi Michael Smith
Luật chanh là luật để bảo vệ người tiêu dùng mua ô tô bị lỗi.Chẳng hạn, nếu bạn mua một chiếc xe mới hoặc xe hơi hoặc sau đó tìm hiểu chiếc xe bao gồm một vấn đề nghiêm trọng không thể khắc phục được, các nhà sản xuất được yêu cầu bởi luật chanh để lấy lại hoặc thay thế phương tiện bị lỗi nếu không thể sửa chữa được Số O nhất định cố gắng hoặc bên trong một khung thời gian nhất định...

Những Lợi ích Của Việc Kêu Gọi Hội Nghị Cho Các Luật Sư Và Các Công Ty Luật

Đăng trên Tháng Tư 14, 2022 bởi Michael Smith
Trong thế giới bận rộn nơi bạn làm việc, bạn chỉ cần có mọi công cụ có thể có lợi cho bạn.Trong đó bao gồm cuộc gọi hội nghị.Chính xác thì tại sao nó lại quan trọng như vậy? Để bắt đầu, nó cung cấp cho bạn nhiều thời gian và năng lượng hơn để thực hiện các mặt hàng bạn phải làm.Và, nó cho phép bạn sử dụng khách hàng của mình bất kể họ đang ở đâu, không phân biệt nơi bạn đang ở...

Luật Sư Phòng Ngừa

Đăng trên Bước Dều 14, 2022 bởi Michael Smith
Trong nền kinh tế này, có vẻ như hai lần trước khi tham khảo ý kiến ​​luật sư để tránh các khoản phí.Đôi khi đó rõ ràng là một khái niệm tốt.Đôi khi nó không và có thể khiến bạn trở lại đáng kể hơn trong vụ kiện trong tương lai.Dưới đây là một vài hướng dẫn cơ bản liên quan đến hai vấn đề quan trọng - hợp đồng và bảo hiểm - để giúp rất nhiều quyết định khi nào nên sử dụng luật sư và cách chính xác sử dụng chúng một cách hiệu quả...