Facebook Twitter
cardtivity.com

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 7

Ngừng Thu Thập Quấy Rối Cơ Quan

Đăng trên Tháng Tư 23, 2021 bởi Michael Smith
Do khoản nợ không tự động khiến bạn phải quấy rối, đe dọa và hành vi cơ quan thu thập không phù hợp khác.Một số cơ quan bộ sưu tập đi quá xa với cái mà tôi gọi là "những người sưu tầm Renegade", họ sẽ liên tục gọi bạn tại nhà hoặc doanh nghiệp của bạn, đe dọa sẽ gửi một Marshall để phục vụ bạn với các giấy tờ kiện hoặc gửi thư đáng sợ, xuất hiện từ luật sư hoặc luật pháp Công ty, nói rằng bạn sẽ mất xe, tiền lương và tài sản khác nếu bạn không trả nợ! Không có vấn đề gì khi bạn không trả một khoản nợ hoặc bạn không đủ khả năng trả nợ tại thời điểm này, không ai nên đe dọa, đe dọa hoặc quấy rối bạn hoặc ép buộc bạn đưa ra các chi tiết cá nhân hoặc tài chính...

Bảo Vệ Các Mối Quan Hệ Của Các Cặp Vợ Chồng Chưa Kết Hôn

Đăng trên Bước Dều 2, 2021 bởi Michael Smith
Sức mạnh của luật sư là một tài liệu pháp lý cho phép bạn ra lệnh cho người bạn muốn đưa ra quyết định thay mặt bạn.Mặc dù có nhiều mục đích hữu ích cho một luật sư, nhưng chúng đặc biệt quan trọng đối với các cặp vợ chồng chưa kết hôn, sống cùng nhau, khi một đối tác trở nên mất khả năng và không thể đưa ra quyết định...

Làm Thế Nào để Nói Chuyện Với Cảnh Sát Nếu Bạn Bị Nghi Ngờ Về Tội ác

Đăng trên Tháng Hai 10, 2021 bởi Michael Smith
If you are suspected of a crime, the police can come to your house or work or find you on the road to speak with you.Usually it'll be a detective in plain clothes in an unmarked car who will want to speak with you.You may find a card from the detective under your door, or a message on your phone from him asking you to call.You always have the right to stay silent, as anything you say to a police detective will be used against you in court...

Bảo Vệ Doanh Nghiệp Của Bạn Với Các Thỏa Thuận Không Tiết Lộ

Đăng trên Tháng Một 10, 2021 bởi Michael Smith
Mỗi doanh nghiệp nên bảo vệ thông tin độc quyền khi giao dịch với các nhà thầu độc lập, nhà cung cấp và các công ty khác.Cách tốt nhất để làm điều đó là sử dụng một thỏa thuận không tiết lộ, thường được gọi là "NDA".NDA là gì?NDA là một thỏa thuận giữa hai bên để bảo vệ thông tin bí mật được tiết lộ trong một giao dịch kinh doanh...

Các Trường Hợp Liên Quan đến Các Sản Phẩm Bị Lỗi

Đăng trên Tháng Chạp 3, 2020 bởi Michael Smith
Hàng năm, hàng triệu cá nhân đang bị tổn hại bởi các sản phẩm bị lỗi.Một sản phẩm bị lỗi là một sản phẩm gây hại hoặc thương tích cho một người.Một sản phẩm có thể được coi là khiếm khuyết vì nhiều lý do đa dạng như khiếm khuyết thiết kế, không cảnh báo, không bảo vệ, không phù hợp để sử dụng, khiếm khuyết trong xây dựng hoặc khiếm khuyết về vật liệu...